Lê Hồng Hà

2017-07-26 14:55:41

Ông Lê Hồng Hà

Tel: 024.6666.5665

Email: lhha@deproslaw.vn

Chức vụ: Phó phòng Giải quyết tranh chấp

Học vấn: Cử nhân Luật học, Tốt nghiệp khóa Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp.

Kinh nghiệm hành nghề luật: Ông Lê Hồng Hà là người có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp, hoạt động tư vấn pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực: Pháp luật về sở hữu trí tuệ, Pháp luật về lao động, Pháp luật về doanh nghiệp. Ông từng làm cộng tác viên cho nhiều Công ty luật và tham gia giảng dạy pháp luật ở một số cơ sở đào tạo.

Cùng chuyên mục