Tư vấn pháp luật về Doanh nghiệp

2017-07-27 15:38:11

Công ty Luật TNHH MTV DEPROS cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp uy tín và đảm bảo chất lượng, bao gồm:

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp;

- Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh;

- Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;

- Tư vấn tạm ngừng kinh doanh;

- Tư vấn giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn pháp luật lao động;

- Tư vấn pháp luật kế toán, thuế;

- Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

DEPROS đã có kinh nghiệm tư vấn thành lập và hỗ trợ pháp lý cho toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ cho các dự án năng lượng.

 

Cùng chuyên mục