Hiệp ước Bắc Kinh của WIPO

2020-03-28 13:14:12

Hiệp ước Bắc Kinh của WIPO về hoạt động biểu diễn nghe nhìn được Indonesia phê chuẩn; nhằm mục đích cải thiện sinh kế của diễn viên và những người biểu diễn nghe nhìn khác

Hiệp ước Bắc Kinh về Biểu diễn nghe nhìn đã có thêm thành viên thứ 30 mang tính chủ chốt, cho phép  thỏa thuận quốc tế này đi vào thực tiễn, để cải thiện điều kiện sinh kế cho các diễn viên và những người biểu diễn nghe nhìn khác có vai trò quan trọng đối với phim ảnh và chương trình truyền hình được yêu thích bởi công chúng thế giới.

Với việc Indonesia phê chuẩn vào ngày 28 tháng 1 năm 2020, Hiệp ước Bắc Kinh sẽ có hiệu lực đối 30 bên ký kết vào ngày 28 tháng 4 năm 2020. Các thành viên của WIPO năm 2012 đã phê chuẩn Hiệp ước tại một Hội nghị Ngoại giao do Chính phủ Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh, cái tên xuất phát từ sự kiện này.

"Nhiều nghệ sĩ - diễn viên truyền hình và phim, nhạc sĩ, vũ công, biên đạo múa và những nghệ sĩ khác - không gặt hái được những thành tựu đáng kể và thực tế là họ có thể cần hỗ trợ để bảo đảm sinh kế của mình." - Tổng giám đốc WIPO, ông Francis Gurry

Về Hiệp ước Bắc Kinh

Hiệp ước Bắc Kinh giải quyết vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ (IP) của nghệ sĩ trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt là bằng cách củng cố năm loại quyền kinh tế độc quyền: Quyền tái sản xuất, phân phối, cho thuê, phát hành, phát sóng và cung cấp phát thanh truyền hình tới công chúng

Khi tham gia Hiệp ước, các thành viên của Hiệp ước đồng ý thông qua, theo các hệ thống pháp lý của họ, các biện pháp cần thiết để đảm bảo áp dụng Hiệp ước. Đặc biệt, mỗi thành viên phải đảm bảo rằng theo hệ thống pháp luật của mình việc thực thi Hiệp ước là khả thi, cho phép hoạt động hiệu quả để chống lại bất kỳ hành vi xâm phạm quyền nào được quy định trong Hiệp ước. Hoạt động này phải bao gồm các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn và trì hoãn hành vi xâm phạm.

Cùng chuyên mục